W jaki sposób należy uczyć dzieci matematyki?


Edukacja_matematyczna_okladkaWięcej niż połowa polskich dzieci wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi już w przedszkolu, ale po ośmiu miesiącach nauki w szkole już tylko co ósme dziecko przejawia wysokie uzdolnienia matematyczne. Osiem miesięcy nauki w szkole wystarcza, aby dzieci straciły radość uczenia się matematyki, poczucie sensu i stawały się mniej twórcze. Jednocześnie co czwarte dziecko jest zepchnięte na ścieżkę klęski szkolnej i doznaje niepowodzeń w nauce matematyki. Czy można to wszystko zmienić na lepsze? Na to i inne pytania odpowiadają autorki „Edukacji matematycznej w klasie I”.

Inspiracją do napisania tej książki była analiza treści matematycznych w publikacjach „Nasz elementarz” oraz „Poradnik dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej”. Niestety – zdaniem autorek – nie przestrzega się w nich prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci oraz modeli kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych i powiela się nieprawidłowe wzorce metodyczne. Pragnąc to – chociaż w części – naprawić, autorki napisały podręcznik adresowany do nauczycieli i rodziców, w którym wyjaśniają krok po kroku, jak należy uczyć dzieci matematyki, aby w późniejszych latach edukacji szkolnej osiągały dobre efekty w nauce i rozwijały swoje zdolności matematyczne. Zalecają też powrót do sprawdzonych metod kształcenia, od których niesłusznie w ostatnich latach odeszli nauczyciele, korzystając z zeszytów ćwiczeń i gotowych rozkładów materiałów.

Podkreślić trzeba, że efekty edukacji matematycznej prowadzonej według zaleceń zawartych w książce „Edukacja matematyczna dla klas I” były po wielokroć sprawdzone w edukacji szkolnej. Jeżeli nauczyciel zechce prowadzić edukację matematyczną zgodnie z tą książką, jego uczniowie będą z radością uczyć się matematyki, a także imponować wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi. Gdy po książkę tę sięgną rodzice pierwszoklasistów, będą skutecznie wspierać swoje dzieci w rozwoju umysłowym i pomagać im w opanowaniu wiadomości matematycznych. Dzięki temu zapewnią szkolne sukcesy swoim dzieciom.

FRAGMENT RECENZJI dr. hab. Stanisława Domoradzkiego:

Przedstawione w książce sugestie pozwalają każdemu nauczycielowi planować według swojego pomysłu, upodobań uczniów oraz możliwości szkoły itp. Nie jest to narzucanie sposobu realizacji planu nauczania, tylko podpowiedź, co jest w danej chwili ważne dla dziecka […] Zdaję sobie sprawę, że początkowo (chociaż niekoniecznie u większości nauczycieli dzieci klas młodszych) realizacja rozkładu materiału dopasowanego do dziecięcych możliwości umysłowych, wiadomości i umiejętności może budzić pewien opór, szczególnie u słabiej wyrobionych matematycznie nauczycieli. Jednak trzeba podkreślić, że sposób proponowany przez E. Gruszczyk-Kolczyńską nie jest trudny – wymaga tylko (a nawet aż) pracowitości, systematyczności i wnikliwej obserwacji ze strony nauczyciela (co nie będzie łatwe dla nieprzygotowanych młodych nauczycieli i nauczycieli z należytym stażem, którym się łatwiej pracuje z tzw. papierową matematyką (termin używany przez Autorkę i wyjaśniony w tekście). Zaczniemy w ten sposób naprawiać nauczanie matematyki w szkole, które od dobrych kilku dziesięcioleci potrzebuje solidnych podstaw z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki matematyki. Takie podejście do matematycznej edukacji jest autorskie, nowatorskie, kompetentne i wyczerpujące.

Tutaj możesz kupić książkę

, ,

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.