Asystent nauczyciela w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty


21 marca w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Przyjęty większością głosów poselski projekt ustawy przygotowany przez PO zakłada możliwość zatrudniania w podstawówkach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

Asystenci będą musieli mieć wykształcenie co najmniej takie samo, jak nauczyciele uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie – jak nauczyciele – na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany.

Przyjęta nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki nawet wtedy, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia.

Poprawki ustawy zawierają także zapisy dotyczące m.in. organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów.

Projekt został skierowany do Senatu.

Źródło: PAP

  1. #1 przez Karina dnia 24 marca 2014 - 07:12

    Wyrafinowani oszuści! To pułapka. Partia rządząca chce zmianami w ustawie wprowadzać oszczędności polegające na tym, że najpierw zwolni się nauczyciela, a potem zatrudni na nowo jako asystenta, ale na nowych warunkach. Asystent będzie pracował dłużej i miał mniej urlopu, bo nie będzie objęty kartą nauczyciela.

(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.