Przemoc nie musi być tradycją


artykuly.przemoc w rodzinie„Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.” /Wikipedia/

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Jutro Powszechny Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez ONZ. To dobra okazja, by rozpocząć kampanie społeczne mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Polskim Koordynatorem działań związanych tym symbolicznym dniem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Z okazji tegorocznych obchodów Fundacja wraz z partnerami inauguruje kampanię społeczną „Zła tradycja”, która ma zwrócić uwagę na to, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec najmłodszych.

Większość rodziców używa przemocy w wychowywaniu dzieci,uważają, że takiego samego traktowania doznała w dzieciństwie więc klapsy, popychanie czy przysłowiowe „lanie” to metody, które wydają im się naturalne i nieszkodliwe. Kampania „Zła tradycja” ma na celu przekonanie rodziców, że standardy karcenia dzieci, których sami doznali w dzieciństwie są nieaktualne i szkodliwe. Organizatorzy kampania pokazują pozytywne metody wyznaczania dzieciom z szacunkiem i miłością.

Więcej o kampanii na stronie Dzieci Niczyje

,

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.