Zasady publikacji w serwisie


Zasady PUBLIKACJI w serwisie Przedszkolanki.com
 1. W serwisie przedszkolanki.com można opublikować  własne scenariusze zajęć, artykuły, referaty, plany pracy,…i wszysto to, co może się przydać Waszym koleżankom pracującym w przedszkolu.
 2. Zamieszczenie publikacji w serwisie www.przedszkolanki.com jest nieodpłatne
 3. Wszystkie nadesłane publikacje oparte są na licencji Creative Commons, gdzie zachowujesz prawa autorskie, ale też pozwalasz innym na ich kopiowanie i rozpowszechnianie utworu pod warunkiem, że ten zamieszcza informację o autorze i tylko na warunkach, które zostaną w licencji określone.
 4. Materiały mogą być nadsyłane po wcześniejszym kontakcie z administratorem poprzez Formularz KONTAKTOWY
 5. Nadesłane do publikacji materiały muszą mieć związek z przedszkolem i nie mogą zawierać treści obraźliwych czy niezgodnych z prawem.
 6. Nadsyłane i publikowane materiały nie są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst w serwisie przyjmuję, iż jego autorem posiadającym wszelkie prawa jest osoba, która się podpisuje pod tym artykułem. Nie ponoszę odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające niezgodnie z prawem materiał do publikacji
 7. Za treść artykułów odpowiadają jego autorzy, a przesyłając je do publikacji akceptują wszystkie punkty niniejszych ZASAD.
 8. Autor Publikacji wyraża zgodę na nieprzerwaną i wolną od opłat emisję swojego materiału w serwisie przedszkolanki.com
 9. Do przysyłanych materiałów należy dołączyć:
 • imię i nazwisko autora,
 • adres e-mail lub telefon kontaktowy (tylko do wiadomości administratora w celu ewentualnego kontaktu w sprawie publikacji),
 • Opcjonalnie informacje o autorze (krótka notka), które zostaną umieszczone w treści publikowanego artykułu
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych prac do publikacji
 2. Materiały przesłane do www.przedszkolanki.com niezgodnie z powyższymi zasadami nie będą publikowane.
Alicja Buczek- administrator serwisu
 1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.