Przedszkolanki

Duszą przedszkola jest nauczyciel. Dobry nauczyciel uczy nie tylko pisania, czytania i liczenia, ale potrafi także rozwijać u dzieci drzemiące w nich zdolności obserwacyjne i twórcze: samodzielność, odwagę, współczucie dla bliźnich, społeczną empatię, umiejętność odróżniania dobra od zła.
Jako apostoł wiedzy nauczyciel jest światłem, które pokoleniom wskazuje nowe drogi; jako wychowawca jest on mistycznym drzewem, którego owoce potęgują siły jednostek oraz rozwój społeczeństwa. Dobrzy nauczyciele i wychowawcy idą zaraz po wynalazcach i reformatorach. Odgrywają rolę niezbędnych pośredników pomiędzy geniuszami a ludzkością.

(Parafraza tekstu Bolesława Prusa zamieszczonego w „Tygodniku Ilustrowanym”, źródło: „O duszy nauczycielstwa” Jan Władysław Dawid, Lublin 2002)

error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.