Sto języków dziecka, czyli o filozofii Reggio Emilia


Autor: Agnieszka Kuźba

Pixabay.com-fredrikwandem

Dziecko składa się ze stu. Ma sto języków, sto rąk, sto myśli, sto sposobów w jaki myśli, bawi się i mówi. To nowatorska koncepcja dydaktyczna, w której Lorris Malaguzzi zakładał, że dziecko posiada 100 sposobów komunikacji sugerując tym samym wieloaspektowość oraz wymóg interdyscyplinarności w podejściu do najmłodszych Dzieci. Malaguzzi twierdził, że nie można oddzielić teorii od praktyki dydaktycznej. Wszyscy jesteśmy badaczami w działaniu. Tylko Nauczyciel- badacz zachęci dziecko do samodzielnego rozwoju. Oto cztery powody dla których warto zastanowić się nad edukacją zgodną z ideą 100 języków dziecka:

1. Wykorzystanie środowiska lokalnego.

Filozofia Reggio Emilia traktuje środowisko dziecka jak równorzędnego nauczyciela. Tak. każde krzesło w sali, klasie szkolnej i każda roślina za oknem nauczyciela czegoś uczy.Takie podejście zachęca dzieci do uczenia się z najbliższego otoczenia – z sali lekcyjnej po swobodną zabawę na zewnątrz. Pomaga to zastosować naukę do rzeczywistych sytuacji i nawiązać kontakty, które mają znaczenie dla twojego dziecka, ucznia. Takie podejście jest bardziej praktyczne i zapewnia niekończącą się stymulację dla dzieci, podsycając ich ciekawość i zachęcając do eksploracji świata.Uczenie się przez lokalne środowisko, poprzez lokalny kontekst powinno być przygodą, a w placówce Reggio Emilia tak jest.

2. Kierowanie własną nauką.

Twoje dziecko, uczeń będzie aktywnym pilotem własnej nauki w placówce, która stosuje podejście Reggio Emilia. Dzieci stają się bardziej zaangażowane w to, czego mają chęć się nauczyć, dzięki temu, że mają możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Nie są pasywni, ale aktywnie podążają w kierunku wybranym przez siebie. Nie oznacza to, że nauczyciele zajmują tylne miejsca w swoich rolach; zachowują się raczej jak trenerzy i mentorzy, delikatnie prowadząc dzieci w procesie uczenia się.

3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Dzięki odpowiednio prowadzonym i zaaranżowanym zadaniom edukacyjnym dzieci mają swobodę badania i odkrywania sposobów osiągnięcia swoich celów edukacyjnych. Podejście Reggio Emilia zapewnia wiele możliwości w zakresie badań, eksperymentów i wielu scenariuszy rozwoju kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia – umiejętności, które zostały określone jako niezbędne w XXI wieku .

4. Nabywanie kompetencji społecznych i międzykulturowych.

Nie żyjemy na izolowanych wyspach. Edukacja wobec tego nie powinna być oddzielnym doświadczeniem, czymś odrębnym od reszty życia dziecka.Placówki, które stosują podejście Reggio Emilia, angażują wszystkich rodziców, innych nauczycieli, resztę szkoły, a także społeczność lokalną i decydentów w edukację dzieci. Nauczyciele współpracują z rodzinami i szerszą społecznością w celu osiągnięcia wspólnych celów dorosłych oraz w ramach uczenia się uczniów. Pomaga to dzieciom przejść do różnych etapów nauki oraz życia po szkole. Wytworzona w ten sposób silna więź rodzin i absolwentów placówek Reggio Emilia często pomaga uczniom w znajdowaniu sensu i celów na kolejne lata poprzez przyjaźnie na całe życie.


Filozofia Reggio Emilia zachęca dzieci do nauki poprzez zabawę i współpracę z rówieśnikami oraz odkrywania otaczającego ich świata poprzez doświadczanie go codziennie wszystkimi zmysłami. Dzięki takiemu podejściu zaspokajają one swoją ciekawość, rozwijają umiejętności na wyższym poziomie i stają się pojętnymi i kreatywnymi uczniami przez całe życie. Programy Reggio Emilia są zawsze oryginalne. Nie istnieje jedynie słuszny podręcznik tej pedagogii a podstawą programową jest harmonijny, holistyczny rozwój każdej jednostki. Edukacja w duchu 100 języków dziecka może zmienić sposób, w jaki ludzie myślą, czują i zachowują się. Pomaga przekierować negatywne lub antyspołeczne cechy jednostki na pozytywne myślenie i nastawienie na społeczność. Wspiera rozwój osobisty poprzez poszerzanie celów i przekraczanie osobistych progów wytrzymałości na porażkę fizyczną i psychiczną, aby zwiększyć samodyscyplinę i poczucie własnej wartości.

Działania placówek w duchu Reggio Emilia służą do zmiany w ludzkim samopoczuciu. Osiąga się to m.in. poprzez codzienną swobodną zabawę wychowanków- uczniów, wypoczynek, relaks i ogólną przyjemność z bycia razem, bycia osobno i bycia w środowisku naturalnym. Edukacja poprzez aktywny styl życia bez nadmiernego skierowania na wyczyn – praca projektowa, indywidualizm, codzienne spacery, wędrówki, jazda na rowerze zamiast wynikowych biegów treningów na siłowniach…

Podoba się Wam taki styl pracy? Zróbmy to 🙂 dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Dzieciństwo nie poczeka na lepsze czasy i lepsze pomysły. Jest bardzo krótkie.

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.