Polowanie na nauczycieli w przedszkolach


„Zgodnie z Kartą Nauczyciela pensum nauczyciela przedszkola wynosi 25 godzin lekcyjnych, czyli około 19 godzin zegarowych. Co więcej, przysługuje im wolne w okresie ferii czy wakacji, a także inne przywileje wynikające z Karty, chociażby odgórnie ustalona siatka średnich płac.” /„Karta pożera przedszkola”/

Ala-150x150Pensum nauczyciela w przedszkolu 19 godzin tygodniowo? Od kiedy w przedszkolu istnieje system lekcyjny 45 minutowy? A co z 15 minutami przerwy? Zostawiamy dzieci i wychodzimy z sali? Wolne w czasie ferii czy wakacji? Od kiedy? Może o czymś nie wiemy? Ja mam wolne tylko wtedy jak wybiorę swój urlop (35 dni w ciągu roku), a jak łatwo obliczyć, to na dwumiesięczne wakacje letnie i dwutygodniowe ferie zimowe pochłonęłyby przynajmniej 55 dni urlopu.

To już jest perfidna manipulacja. Ciśnienie rośnie…Chciałabym, żeby ktoś mi wytłumaczył dlaczego IBE w swojej publikacji wprowadza w błąd czytelników porównując pensum i „wolne” nauczyciela w przedszkolu z nauczycielem w szkole. Kolejna pułapka w którą złapią się media, uczepią się jej i zmienią faktyczny obraz pracy nauczyciela w przedszkolu.

Od dzisiaj mogę zatem spędzać 45 minut lekcji z dziećmi z sali, a po każdej lekcji wychodzę na 15 minutową przerwę….

, , ,

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.