Sejm uchwalił „Ustawę rekrutacyjną”


W piątek 6 grudnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty. „Ustawa rekrutacyjna” ma być przede wszystkim bardziej przejrzysta i  jednolita. Zmiana przepisów wynikająca z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego  który w styczniu 2013 r. orzekł, że zapis o zasadach rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli jest niezgodny z konstytucją i powinien zostać uregulowany ustawą zakłada, że w pierwszej kolejności do przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy (na terenie której znajduje się placówka). W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas najpierw przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne lub mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo. Przywileje będą miały także dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych lub zastępczych oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Pozostałe kryteria ma określić gmina. Nie może być ich jednak więcej niż sześć. Jednym z warunków musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica. Innym może (ale nie musi) być kryterium dochodowe.

źródło: MEN

  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)


error: Treści są chronione! Nie masz uprawnień do ich kopiowania.